Сдружение „Млад репортер“

Ние сме клуб “Млад Репортер” от Хасково и сме заинтересовани от медии и журналистика. Имаме многогодишен опит в издаването на вестници, а сега продължаваме да развиваме тази дейност в електронен вариант. Нашата цел е да отразяваме събитията по по-интригуващ, и разбира се, обективен начин на младежта. Благодарение на глобалната мрежа, нашите читатели се увеличиха, а по този начин се разкрива и мястото на медиите в живота на младите.
Ние вярваме, че медиите могат да допринесат за едно по-добро бъдеще.

1