Спортен клуб „Слънце“

SunСпортен клуб „Слънце” е създаден през пролетта на 2008 година. Целогодишно в клуба се занимават повече от 300 деца със спортовете футбол и карате. Тренировките се провеждат на спортните бази на детските градини, училищата и Община Хасково.

Основни цели на клуба са:

• Да спомогнат за възпитанието на децата още от най-ранна детска възраст на любов към футбола и спорта като цяло;
• Да мотивират децата към желание за физическа активност;
• Да развиват в тях морално-волеви физически качества като отговорност, воля, издръжливост, гъвкавост, бързина и сила;
• Да създадат спокойна и позитивна среда, в която децата да спортуват и да изграждат своя спортен дух и характер.

 

1